Svoj profil môžete overiť jedným (alebo viacerými) zo štyroch spôsobov: Facebook, mobil, Google+ alebo Windows Live. Stačí kliknúť na ikony, ktoré uvidíte pri prihlásení na stránke hore a postupovať podľa pokynov, ktoré budú nasledovať. (Ak chcete konto overiť cez telefón, prejdite na článok „Ako overím svoj profi cez telefón?“).