Všetky vaše fotografie a texty v profile musí skontrolovať jeden z našich moderátorov skôr než budú viditeľné vo vašom profile. Všetok obsah kontrolujeme tak rýchlo ako je to možné, berte však do úvahy, že schválenie vašej fotografie alebo textu v profile môže trvať až 24 hodín.

Pre moderovanie textov vo vašom profile máme prísne pravidlá.

Keďže ide o veľkú časť prvého dojmu, ktorý spravíte, je aj vo vašom vlastnom záujme neuvádzať nič, čo je:

- drzé alebo hrubé

- agresívne, ponižujúce

- obsahuje vulgarizmy,

- alebo explicitný sexuálny obsah.

V záujme ochrany bezpečnosti našich zákazníkov zamietame aj texty profilov, ktoré obsahujú:

- kontaktné informácie (napr. emailové adresy, telefónne čísla, kontaktné identifikátory atď.)

- identifikujúce infomrácie (napr. domovskú adresu, celé meno)

- bankové detaily (napr. informácie o karte, čísla bankových účtov)

- odkazy na iné stránky. (Pozri aj časť: "Ako môžem zmeniť informácie vo svojom profile" v časti "Ako to funguje?")

Nás tím moderátorov si takisto vyhradzuje právo monitorovať vaše správy, ak obsahujú nevhodný jazyk alebo ak sú v rozpore so zákonom, nemorálne, škodlivé, výhražné, ponižujúce atď. (Pozri kompletný zoznam neprípustného správania v našim Podmienkach služby v odseku "Vaše povinnosti" https://www.victoriamilan.com/sk/static/terms-and-conditions)