Aby ste mohli nahrať fotografiu, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Na strane ktorá sa vám otvorí iba kliknite na box ‘Nahrať fotografie’ a postupujte podľa inštrukcií.

Fotografie môžete nahrať iba zo svojho zariadenia.