V prípade ak máte vo vašom profile nahraté fotografie a iní užívatelia by si ich chceli prezrieť, musia vás požiadať o prístup. Tomu sa hovorí žiadosť o súkromný kľúč. (Pamätajte, že užívateľ musí o súkromné kľúče najprv požiadať a až potom mu môžu byť schválené. Užívateľom nebudú sprístupnené vaše fotografie, ak vás o to nepožiadajú.)

Inštrukcie potrebné k schváleniu súkromného kľúča pre iného užívateľa:

- Keď obdržíte novú žiadosť, príde vám o tom upozornenie

- Choďte na ‘Súkromné kľúče’ vľavo v ponukovom zozname.

- Uvidíte zoznam všetkých nevybavených žiadostí o kľúč

- Kliknite na modré tlačidlo ‘Povoliť’, ak si prajete kľúč schváliť alebo na biele tlačidlo ‘Zamietnuť’ ak si to neprajete. Ak žiadosť schválite, užívateľ bude môcť vidieť všetky vaše súkromné fotografie.

Inštrukcie potrebné k schváleniu súkromného kľúča pre iného užívateľa:

- Choďte na profil užívateľa

- Kliknite na tlačidlo ‘Požiadať o fotografiu’

- Užívateľ obdrží vašu žiadosť, ktorú buď schváli alebo zamietne. Ak ju schváli, budete môcť prezerať súkromné fotky tohto užívateľa.