Choďte do svojho profilu. Hore vidíte rozbaľovací zoznam, ktorý ukazuje vašu lokalitu (mesto (alebo región), krajinu). Kliknite na toto pole a začnite písať názov mesta, ktoré chcete mať zobrazené vo svojom profile, a potom si vyberte správne spomedzi uvedených možností.

Dôležitá poznámka:

Môžete si vybrať akékoľvek miesto chcete, LENŽE keď sa prihlásite z iného miesta, systém automaticky zmení toto nastavenie na základe vašej IP adresy. Túto funkciu nedokážeme potlačiť ani my.