Aby ste mohli zmeniť informácie vo vašom profile, kliknite si na svoju profilovú fotografiu/ikonu v ponuke vľavo.

Vo vašom profile je niekoľko rôznych miest, ktoré môžte upravovať. Upravujte podľa vášho priania, a potom kliknite na modré tlačidlo ‘Uložiť’, aby ste aktualizovali informácie vo vašom profile.