"Počas registrácie ste boli požiadaný, aby ste si zvolili pohlavie a orientáciu. Naša webstránka vám na základe týchto informácií bude ukazovať iba používateľov, o ktorých môžete mať záujem. Ak ste náhodou zvolili orientáciu, ktorá vám nevyhovuje, môžete si ju zmeniť pomocou nasledujúcich jednoduchých krokov:"""

1. Vstúpte do svojho profilu tak, že zvolíte fotografiu avataru svojho profilu.

2. Posuňte sa k základnej možnosti "Orientácia".

3. Zmeňte si orientáciu na takú, ktorá vám skutočne vyhovuje (hetero, homosexuálna, bisexuálna)

Ak si želáte zmeniť svoje pohlavie, môžete to spraviť len tak, že sa spojíte s našou službou zákazníkom.