Choďte do nastavení a kliknite na Nastavenia súkromia.

1. Prvé tlačidlo je pre viditeľnosť online: ak chcete schovať svoj stav online, aby ostatní NEVEDELI, kedy ste online, zapnite tlačidlo.