Kedy vydaté ženy z krajín strednej Európy začínajú podvádzať?

19.január 2017 Victoria Milan jedna z popredných zoznamovacích stránok pre ženatých, vydaté a zadaných hľadajúcich tajné aférky odhalila priemerný čas čakania, po ktorom začínajú ženy v strednej Európe podvádzať svojich partnerov. Našli sme krajiny s najdlhšími časovými intervalmi medzi sobášom a aférkou.

Prieskumy Victoria Milan odhaľujú tri parametre súvisiace s manželským stavom žien a históriou ich aférok: priemerná dĺžka manželstva, priemerná dĺžka podvádzania a počet rokov medzi sobášom a podvádzaním. Slovinsko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Česká republika a Maďarsko patria medzi krajiny so šiestimi najdlhšími manželskými obdobiami pred prvou neverou.

V Slovinsku je priemerný vek prvého sobáša žien 29,7 rokov a obdobie od sobáša po prvú aférku trvá 6,2 roka (žena má v tom čase 35,9 rokov). V Slovinsku sa sobáš považuje za veľmi dôležitý a tým pádom je miera rozvodovosti tlačená smerom nadol aj vďaka náboženstvu, ako aj miestnym kultúrnym zvyklostiam. Ak sú ženy v manželstve nešťastné, tak radšej pôjdu do aférky, ako by mali niekomu spôsobiť bolesť rozvodom alebo odlúčením sa.

Rakúske ženy sa vydávajú v priemere vo veku 29,8 rokov a po 7,8 rokoch začínajú s aférkami. V tom čase majú 37,6 rokov. Za posledné dekády sa stal rozvod v Rakúsku akceptovateľnejší a manželstvu prikladajú rakúske mladé ženy čoraz menšiu kultúrnu dôležitosť, ako tomu bolo v minulosti. V súvislosti s uvoľnením tlaku ako aj stigmou v pripustení, že manželstvá nie vždy fungujú, môžu rakúske ženy pociťovať viac slobody pri anonymnom on-line randení.

V prípade poľských žien prejde 8,6 rokov medzi sobášom (ženy sa vydávajú priemerne vo veku 26,7 rokov) a ich prvou aférkou vo veku 35,3 rokov. Počas mnohých rokov sa pripisovala sobášom v Poľsku veľká dôležitosť, ale v súčasnosti sa rovnako slobodní muži ako aj ženy pozerajú na manželstvo ako na zväzok, ktorý je viac založený na peniazoch ako na láske. Keďže sa časy ako aj kultúrne priority menia, ženy v manželstvách bez lásky majú viac slobody, aby mohli objavovať svoje osobné potreby.

Na Slovensku sa ženy vydávajú vo veku 28,1 rokov a zahýbať začínajú v priemere o 8,7 rokov neskôr vo veku 36,8 rokov. Kultúrne očakávania od manželstiev boli počas dlhého obdobia prísne a okolie od mladých ľudí očakávalo, že jednoducho musia ísť do manželstva. Samozrejme došlo k uvoľneniu a rozvod sa stal počas posledných 30 rokov niečím celkom bežným. Aj pohľad samotných žien na manželstvo začal byť menej striktný a dopriali si viac voľnosti. Manželstvo je pre mnohé dôležité pre udržanie si finančnej ako aj sociálnej stability a aférky sú spôsobom ako si užiť uvoľnenie a zábavu mimo prísnych manželstiev.

Ženy v Českej republike sa zvyknú vydávať vo veku 28,7 rokov a s podvádzaním začínajú, keď dosiahnu 39 rokov. Čím sa dosahuje posun 10,3 rokov medzi sobášom a prvou aférkou. V poslednom období rozvodovosť v Čechách vzrástla a kultúrne vnímanie manželstva sa stalo menej prísnym, ako tomu bývalo v minulosti. Ženy začínajú s aférkami približne jednu dekádu po sobáši, asi preto, lebo vtedy hľadajú nového dlhodobého partnera. Ďalšou možnosťou môže byť to, že dovtedy nechceli riskovať svoje manželstvo kvôli deťom.

A nakoniec tu máme maďarské ženy, ktoré sa vydávajú vo veku 29,3 rokov a so zahýbaním začínajú, keď majú 44,5 rokov. Teda ich prvá aférka má časový posun 15,2 rokov. Jedná sa o najdlhšiu časovú medzeru na svete. Prečo sa tento údaj tak výrazne líši od iných krajín? Aj keď sa Maďarsko nachádza v blízkosti krajín, kde je doba medzi sobášom a prvou neverou kratšia, sú tu veľké kultúrne rozdiely.

V posledných desaťročiach sa úloha manželstva v maďarskej spoločnosti posunula a z pohľadu mladých ľudí je dôležitejšia v manželstve finančná stabilita než šťastie z pohľadu emočného. Mužom ako aj ženám vnímajúcich manželstvo ako spôsob zaistenia si bezpečnosti môže rozmach on-line randenia dať viac slobody v objavovaní aj iných vlastných potrieb. Pre Maďarsko je typická menšia podpora manželským párom, ktoré majú problémy, a preto ženy už neprikladajú takú dôležitosť problémovému manželstvu ako kedysi.

Do úvahy treba vziať aj náboženstvo. Aj keď väčšina maďarského obyvateľstva sú rímsko- katolíci, sekularizmus sa stal v poslednom období veľmi obľúbeným. Ženy pochádzajúce z prísnejšieho náboženského prostredia dávajú do manželstva extra úsilie zo strachu pred odsúdením alebo kladú väčší dôraz na svoje osobné potreby keďže začínajú spochybňovať svoju dlhoročnú vieru.

Tento prieskum nie je schopný povedať koľko z týchto žien, ktoré sa dopustili nevery ešte ľúbi svojich manželov a koľko nie. “Akékoľvek sú dôvody za rozhodnutiami žien dopustiť sa aférky, tieto ženy, ktoré sa zúčastnili prieskumu, sa do podvádzania určite nehrnuli”, povedal Sigurd Vedal, zakladateľ Victoria Milan. “Za aférkami sa skrýva mnoho rôznych príčin. V niektorých prípadoch sa vytráca z manželstva telesná stránka, ale emočná väzba je stále silná a to robí z aférky niečo, čo uspokojuje iba fyzické potreby.“

V iných situáciách sa ženy môžu cítiť zanedbané alebo nemilované a pozornosť, ktorú si zaslúžia hľadajú v aférkach. Jednoznačne ženy v týchto šiestich krajinách sa najprv snažia, aby ich manželstvo fungovalo, a skôr než začnú hľadať inde ukážu odhodlanie a vytrvalosť. „ Poskytneme spoľahlivú a bezpečnú službu pre ženy hľadajúce diskrétne aférky a poskytneme toľko slobody, aby stretli nových, potenciálnych milencov vo svojom okolí. Napĺňame mnohých moderným ženám ich skutočné potrebi.”

KRAJINA PRIEMERNÝ VEK VYDAJA PRIEMERNÝ VEK ZAČIATKU PODVÁDZANIA POČET ROKOV PO SOBÁŠI KEDY SA ZAČÍNA PODVÁDZAŤ
SLOVINSKO 29,7 35,9 6,2
RAKÚSKO 29,8 37,6 7,8
POĽSKO 26,7 35,3 8,6
SLOVENSKO 28,1 36,8 8,7
ČESKO 28,7 39,0 10,3
MAĎARSKO 29,3 44,5 15,2

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte prosím press@victoriamilan.com

Victoria Milan je jednou z vedúcich celosvetových sociálnych sietí pre ženy a mužov hľadajúcich tajnú aférku. Táto služba bola založená nórskym mediálnym magnátom pánom Sigurdom Vedalom v roku 2010 a dnes sa stala najrýchlejšie rastúcou svetovou sociálnou sieťou na diskrétne mimomanželské aférky, ktorá združuje 5,8 milióna členov vo viac ako 33 krajinách.