Ak si želáte úplne a natrvalo vymazať svoje, konto, prihláste sa do svojho profilu, prejdite do nastavení a kliknite na formulár pre úplné vymazanie na spodnej strane. Upozorňujeme, že zaslaním vyplneného formulára podávate oficiálnu žiadosť nášmu tímu podpory, ktorú musí skontrolovať a musí overiť aj vašu identitu. Zaslaním žiadosti ešte NEVYMAŽETE svoje konto. Dostanete odpoveď od nášho tímu, kde budú uvedené všetky informácie potrebné na úspešné dokončenie procesu vymazania. 

Ak v priebehu niekoľkých hodín / dní pošlete viacero žiadostí, NEZNAMENÁ to, že váš prípad bude vyhodnotený skôr.

Ak ste sa na naše služby registrovali pomocou služieb tretej osoby (napr. Facebook), upozorňujeme, že kompletné vymazanie môžete vykonať až po zadaní hesla.

Ak ste si heslo zatiaľ nevytvorili, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Prihláste sa do svojho konta

2. Prejdite na Nastavenia

3. Zmeňte svoje heslo (pole „aktuálne heslo“ nechajte prázdne)

Nakoniec upozorňujeme, že toto odstránenie platí iba pre naše služby a servery! Ak ste si kúpili prémiové členstvo cez obchod Android/iOS, musíte kontaktovať ich, ak chcete zmeniť alebo odstrániť informácie, ktoré u nich máte (napr. zastavenie obnovovania vášho prémiového predplatného).